همه ی اساتید اساتید مهمان اساتید ثابت

فرشته احمدی

نویسندگی و نقد ادبی

دکتر محمد جواد ادبی

فلسفه و عرفان

میترا الیاتی

نویسندگی

آزاده امجدی

پژوهشگر هنر

سعید باباوند

گرافیک و برندینگ

دکتر سجاد باغبان ماهر

هنر معاصر ایران

سید محمد بهشتی

ایرانشناسی

مونا پاد

مجسمه‌سازی

دکتر علی پورمحمدی

فلسفه و عرفان

احمد پوری

نویسندگی و ترجمه

امیر تخت روانچی

زبان تخصصی هنر

حسام جلالی

طراحی لباس

محمدرضا خاکی

بازیگری،نویسندگی و کارگردانی تئاتر

دکتر ابوالفضل خطیبی

شاهنامه‌پژوه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی

دکتر مسعود دلخواه

بازیگری تئاتر

دکتر محمد دهقانی

ترجمه، پژوهش و نقد ادبی

امیر راد

پرفورمنس و ویدئو آرت

دکتر سمیه رمضان ماهی

تاریخ هنر ایران

زروان روح بخشان

تاریخ و فلسفه هنر

علیرضا سمیع آذر

تاریخ هنر معاصر جهان

بهناز علیپور گسکری

نویسندگی و نقد ادبی

یعقوب عمامه پیچ

طراحی مدرن

بهروز غریب پور

نویسندگی، کارگردانی

نیلوفر قادری نژاد

طراحی فیگور

سعید قطبی زاده

سینمای ایران و جهان