استاد دوره

امیر مازیار

فلسفه هنر اسلامی

1
تعداد ترم
10
تعداد جلسه
1
جلسه در هفته
2
ساعت در هر جلسه
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
شنبه 18:00 20:00
مرا در لیست رزرو قرار بده
لطفا برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بعدی، این دوره را رزرو نمایید.
روش های پرداخت
واریز وجه به شماره کارت
5022-2970-0010-1878
به نام موسسه هنر فردا
واریز وجه به شماره حساب
315.110.14086821.1
به نام موسسه هنر فردا
پرداخت حضوری در موسسه هنر فردا از طریق کارت خوان
هنر و زیبایی نزد فیلسوفان ایرانی

هنر و زیبایی نزد فیلسوفان ایرانی

فیلسوفان ایرانی در آثار خود از فنون و صنایعی بحث کرده‌اند که با محاکات (بازنمایی)، خیال، زیبایی و لذت‌آفرینی مرتبط هستند. این صنایع محاکاتی و خیال‌انگیز را می‌توان هم‌تراز آنچه ما امروزه هنر می‌خوانیم دانست. این متفکران در بحث از این فنون و صنایع از سه سنت متأثر بوده‌اند؛ سنت ایرانیان قدیم، سنت یونانی و سنت عربی-اسلامی.
فارابی، ابن سینا و سهروردی مهم‌ترین نظریه‌پردازان ایرانی در حوزه‌های فوق به‌شمار می‌روند که هرکدام تعریف خاص خود را از این فنون داشتند. دوره حاضر به شرح نظریات آنها در مورد فایده، کارکرد هنر و زیبایی و غایت آن می‌پردازد. تحلیل تلقی این فیلسوفان از مفاهیم محاکات، خیال، زیبایی و لذت، راه را بر درک این مفاهیم خواهد گشود.

محتوای دوره

این دوره در 10 جلسه 2 ساعته به شرح ذیل برگزار می شود:

جلسه نخست: جست‌وجوی معادلی برای هنرهای زیبا در متون قدیم؛ آیا فیلسوفان قدیم ما از هنر سخن گفته‌اند؟

جلسه دوم: مواضع بحث از هنر و زیبایی در آثار فیلسوفان قدیم ایران

جلسه سوم: رساله‌های فن شعر جایگاه اصلی بحث از هنر (فن شعرهای فارابی و ابن‌سینا)

جلسه چهارم: هنر و محاکات

جلسه پنجم: هنر و تخیل

جلسه ششم: غایت هنر

جلسه هفتم: زیبایی و لذت

جلسه هشتم: هنر، شناخت و اخلاق

جلسه نهم: هنر و دین

جلسه دهم: عالم خیال سهروردی و هنر

دوره های مرتبط