هنر سینما ادبیات معماری ایران شناسی فلسفه تئاتر موسیقی آمادگی آزمون
نام دوره استاد روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
تاریخ هنر معاصر جهان علیرضا سمیع آذر
ترم سوم - چهارشنبه - 18:00 الی 20:00
ترم اول - دوشنبه - 15:00 الی 17:00
ترم ششم - دوشنبه - 18:00 الی 20:00
ترم اول - چهارشنبه - 15:00 الی 17:00
10 1401-02-05 ثبت نام
کارگاه طراحی فیگور نیلوفر قادری نژاد
شنبه - 17:00 الی 20:00
10 1401-02-03 ثبت نام
کارگاه نقاشی فیگور نیلوفر قادری نژاد
دوشنبه - 16:00 الی 20:00
10 1401-03-09 ثبت نام
کارگاه طراحی و نقاشی مدرن یعقوب عمامه پیچ
یکشنبه - 15:00 الی 18:00
10 1401-01-14 ثبت نام
کارگاه طراحی لباس حسام جلالی
سه شنبه - 15:00 الی 18:00
10 1401-03-31 ثبت نام
کارگاه طراحی پارچه پری یوش گنجی
ترم شش - یکشنبه - 14:00 الی 17:00
ترم پنج - یکشنبه - 09:00 الی 12:00
10 1401-05-02 ثبت نام
تاریخ معماری معاصر جهان علیرضا سمیع آذر
ترم چهار - چهارشنبه - 15:00 الی 17:00
10 1401-12-03 ثبت نام
کارگاه طراحی ذهنی علی ندایی
سه شنبه - 14:00 الی 18:00
12 1400-03-11 ثبت نام
کارگاه نقد معماری کامبیز نوائی
سه شنبه - 17:00 الی 20:00
10 ثبت نام
پیشگامان هنر معاصر جهان علیرضا سمیع آذر
دوشنبه - 15:00 الی 17:00
10 1400-10-27 ثبت نام
English for Artists امیر تخت روانچی
شنبه - 18:00 الی 20:00
10 ثبت نام
ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟ سید محمد بهشتی
ترم سوم - دوشنبه - 18:00 الی 20:00
10 1401-02-05 ثبت نام
کارگاه طراحی فیگور و پرتره علی ندایی
چهارشنبه - 14:00 الی 18:00
12 1400-11-27 ثبت نام
کارگاه نمایشنامه‌نویسی دکتر عطاالله کوپال
پنجشنبه - 17:00 الی 20:00
30 ثبت نام
ده فیلم ده تجربه رضا کیانیان
شنبه - 18:00 الی 20:00
10 ثبت نام
کارگاه پیشرفته "بازیگری متد" دکتر مسعود دلخواه
ترم سوم - پنجشنبه - 14:00 الی 18:00
ترم اول - پنجشنبه - 10:00 الی 14:00
12 1401-03-12 ثبت نام