هنر سینما ادبیات معماری ایران شناسی فلسفه تئاتر موسیقی آمادگی آزمون
نام دوره استاد روز / ساعت تعداد جلسات تاریخ شروع ثبت نام
تاریخ هنر معاصر جهان علیرضا سمیع آذر
ترم سه - چهارشنبه - 18:00 الی 20:00
ترم ششم - دوشنبه - 15:00 الی 17:00
ترم یک - دوشنبه - 18:00 الی 20:00
10 1399-12-04 ثبت نام
کارگاه طراحی فیگور نیلوفر قادری نژاد
یکشنبه - 17:00 الی 20:00
10 ثبت نام
کارگاه نقاشی فیگور نیلوفر قادری نژاد
دوشنبه - 16:00 الی 20:00
10 ثبت نام
کارگاه طراحی و نقاشی مدرن یعقوب عمامه پیچ
یکشنبه - 15:00 الی 18:00
10 1399-04-29 ثبت نام
کارگاه ایده و مفهوم در تجربه هنری علیرضا سمیع آذر
شنبه - 12:00 الی 20:00
سه شنبه - 12:00 الی 20:00
پنجشنبه - 12:00 الی 20:00
30 1399-05-15 ثبت نام
کارگاه طراحی لباس حسام الدین جلالی
سه شنبه - 17:00 الی 20:00
10 ثبت نام
کارگاه طراحی پارچه پری یوش گنجی
یکشنبه - 14:00 الی 17:00
10 1400-04-20 ثبت نام
کارگاه اصول درک حجم
چهارشنبه - 16:00 الی 20:00
1 ثبت نام
تاریخ معماری معاصر جهان علیرضا سمیع آذر 10 ثبت نام
کارگاه طراحی ذهنی علی ندایی
سه شنبه - 14:00 الی 18:00
12 1400-03-11 ثبت نام
کارگاه نقد معماری کامبیز نوائی
سه شنبه - 17:00 الی 20:00
10 ثبت نام
پیشگامان هنر معاصر جهان علیرضا سمیع آذر
ترم 10 - دوشنبه - 18:00 الی 20:00
ترم 10 - چهارشنبه - 15:00 الی 17:00
10 1399-05-01 ثبت نام
English for Artists امیر تخت روانچی
شنبه - 18:00 الی 20:00
10 1399-08-17 ثبت نام
ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟ سید محمد بهشتی
دوشنبه - 18:00 الی 20:00
10 1400-03-17 ثبت نام
کارگاه نقاشی (کنکور کارشناسی ارشد) علی ندایی
سه شنبه - 10:00 الی 14:00
8 ثبت نام
کارگاه طراحی فیگور و پرتره علی ندایی
چهارشنبه - 15:00 الی 19:00
8 1399-05-15 ثبت نام